PQQ 20mg

30 vegakapsula

65.85 KM 26.40 KM

PQQ promiče rast novih mitohondrija i daje povećanu proizvodnju ljudske energije.

PQQ je ključ u omogućavanju ćelijama da prolaze spontano mitohondrijskoubiogenezu. Koristan je za sprečavanje Parkinsonove bolesti,     PQQ štiti moždane stanice od oksidativnog oštećenja u slučajevima moždanog udara, PQQ također štiti živčane stanice od štetnog djelovanja beta-amiloidnog proteina povezanog s Alzheimerovom bolesti.

Kategorija: